Skip links

BOKWALL RISLUND ADVOKATBYRÅ

EN HÖGSPECIALISERAD ADVOKATBYRÅ MED FOKUS PÅ KONKURRENSRÄTT OCH UPPHANDLINGSRÄTT

BOKWALL RISLUND ADVOKATBYRÅ

EN HÖGSPECIALISERAD ADVOKATBYRÅ MED FOKUS PÅ KONKURRENSRÄTT OCH UPPHANDLINGSRÄTT.

”It takes roughly ten thousand hours of practice to achieve mastery in a field.”

Malcolm Gladwell, Outliers

”It takes roughly ten thousand hours of practice to achieve mastery in a field.”

Malcolm Gladwell, Outliers

VÅRA MEDARBETARE
VÅRA TJÄNSTER

Bokwall Rislund är en högspecialiserad advokatbyrå
Vi fokuserar helt på konkurrensrätt, upphandlingsrätt och närliggande rättsområden som präglas av förbud och sanktioner där fallhöjden är hög för företag, ägare och ledning. Merparten av våra tjänster utgörs av komplex juridisk rådgivning som utförs av marknadsledande advokater med lång erfarenhet och omfattande branschkunskap.

TJÄNSTER

KONKURRENSRÄTT

Konkurrensregler är centrala för vår samhällsekonomi och påverkar alla större företag. Vi hjälper våra kunder att realisera sina affärsmål inom ramen för svenska och internationella konkurrensregler.

UPPHANDLINGSRÄTT

Offentliga kontrakt är en viktig del av svenskt näringsliv och gäller ofta samhällsviktiga uppdrag. Bästa anbudet ska vinna. Vi lämnar juridisk och strategisk rådgivning till våra kunder för att uppnå detta.

COMPLIANCE & REGULATORY

Vi hjälper företag och organisationer att få rutiner på plats för att följa viss tvingande lagstiftning och biträder med företagsinterna utredningar och riskhantering när överträdelser misstänks.

MEDARBETARE

Våra medarbetare är alla ense om att
driva en advokatbyrå utifrån tre kärnvärden:
kundnytta, delaktighet och trivsel.

KONTAKTA OSS


Skeppsbron 32, 111 30 Stockholm
+46 (0)8 525 254 00

VÅRA MEDARBETARE