Emil Fahlén Godö

Partner/Advokat
Emil är specialiserad inom konkurrensrätt.
Han har lång erfarenhet av att leda komplexa projekt och biträda svenska och internationella klienter med alla typer av EU- och konkurrensrättsliga frågor, speciellt i samband med företagsförvärv, missbruksärenden och olika former av strategiska avtal och samarbeten. Emil talar regelbundet vid konferenser och seminarier inom konkurrensrättens område.

Erfarenhet

Utbildning

Språk

Emil Fahlén Godö

Partner/Advokat
Emil är specialiserad inom konkurrensrätt.
Han har lång erfarenhet av att leda komplexa projekt och biträda svenska och internationella klienter med alla typer av EU- och konkurrensrättsliga frågor, speciellt i samband med företagsförvärv, missbruksärenden och olika former av strategiska avtal och samarbeten. Emil talar regelbundet vid konferenser och seminarier inom konkurrensrättens område.

Verksamhetsområde

Kontakt

Utmärkelser/Rankningar

Emil uppmärksammas som en av Sveriges ledande rådgivare inom konkurrensrätt av till exempel:
• Chambers Europe
• Legal 500
• Who’s Who Legal: Competition