Tjänster

Vår expertis

Konkurrensregler är centrala för vår samhällsekonomi och påverkar alla större företag. Vi hjälper våra kunder att realisera sina affärsmål inom ramen för svenska och internationella konkurrensregler.

Offentliga kontrakt är en viktig del av svenskt näringsliv och gäller ofta samhällsviktiga uppdrag. Bästa anbudet ska vinna. Vi lämnar juridisk och strategisk rådgivning till våra kunder för att uppnå detta.

Det säkerhetspolitiska läget har lett till att lagstiftning avseende nationell säkerhet blivit allt vanligare. Vi hjälper våra kunder när företagsöverlåtelser granskas av säkerhetsskäl samt vid utredningar och överklaganden enligt säkerhetsskyddslagen.

Vi hjälper företag och organisationer att få rutiner på plats för att följa viss tvingande lagstiftning och biträder med företagsinterna utredningar och riskhantering när överträdelser misstänks.