Skip links

”It takes roughly ten thousand hours of practice to achieve mastery in a field.”

Malcolm Gladwell, Outliers

”It takes roughly ten thousand hours of practice to achieve mastery in a field.”

Malcolm Gladwell, Outliers

VÅRA MEDARBETARE
VÅRA TJÄNSTER

Bokwall Rislund är en högspecialiserad advokatbyrå
Vi fokuserar helt på konkurrensrätt, upphandlingsrätt och närliggande rättsområden som präglas av förbud och sanktioner där fallhöjden är hög för företag, ägare och ledning. Merparten av våra tjänster utgörs av komplex juridisk rådgivning som utförs av marknadsledande advokater med lång erfarenhet och omfattande branschkunskap.