EasyPark Group avser förvärva Flowbird Group

EasyPark Group, ett av de globalt ledande företagen inom mobila parkeringstjänster med verksamhet i Europa, Nordamerika och Australien, avser att förvärva Flowbird Group, ett globalt mobilitetsföretag som tillhandahåller integrerade parkerings- och transportlösningar. Bokwall Rislund har biträtt EasyPark Group i regulatoriska frågor, bland annat i samband med Konkurrensverkets och Inspektionen för strategiska produkters godkännande av transaktionen. För mer information, se pressmeddelandet; https://easyparkgroup.com/news/easypark-group-intends-to-acquire-flowbird-group/