Gustaf Stangel

Biträdande jurist
Gustaf är verksam inom byråns samtliga verksamhetsområden.
Gustaf har under juristprogrammet specialiserat sig inom konkurrensrätt och kommer närmast från en uppsatspraktik på en annan advokatbyrå där han arbetade inom konkurrensrätt och offentlig upphandling.

Erfarenhet

Utbildning

Språk

Gustaf Stangel

Biträdande jurist
Gustaf är verksam inom byråns samtliga verksamhetsområden.
Gustaf har under juristprogrammet specialiserat sig inom konkurrensrätt och kommer närmast från en uppsatspraktik på en annan advokatbyrå där han arbetade inom konkurrensrätt och offentlig upphandling.

Kontakt