Ossian Dittmer Hvarfner

Biträdande jurist
Ossian är specialiserad på tvistlösning och offentlig upphandling.
Han har erfarenhet av tvistlösning och upphandlingsrättsliga frågor från annan advokatbyrå och har företrätt klienter i allmän domstol, förvaltningsrätt och skiljeförfaranden.

Erfarenhet

Utbildning

Språk

Ossian Dittmer Hvarfner

Biträdande jurist
Ossian är specialiserad på tvistlösning och offentlig upphandling.
Han har erfarenhet av tvistlösning och upphandlingsrättsliga frågor från annan advokatbyrå och har företrätt klienter i allmän domstol, förvaltningsrätt och skiljeförfaranden.

Kontakt