VR Group förvärvar MTR Express

VR Group förvärvar MTR Express (Sweden) AB (MTRX) från MTR Nordic AB. MTRX bedriver kommersiell fjärrtågtrafik i Sverige, främst på sträckan Stockholm- Göteborg. Förvärvet av MTRX gör att VR expanderar sin verksamhet på den svenska persontrafikmarknaden från regional upphandlad kollektivtrafik till kommersiell fjärrtågtrafik. BOKWALL RISLUND har biträtt VR Group i regulatoriska frågor. För mer information, se pressmeddelandet.