Philippa Nilsson

Biträdande jurist
Philippa är specialiserad på offentlig upphandling.
Hon har erfarenhet av upphandlingsrättsliga frågor från bl.a. tillsynsmyndighet, domstol och andra advokatbyråer, samt företrätt såväl beställare som leverantörer i överprövningsprocesser.

Erfarenhet

Utbildning

Språk

Philippa Nilsson

Biträdande jurist
Philippa är specialiserad på offentlig upphandling.
Hon har erfarenhet av upphandlingsrättsliga frågor från bl.a. tillsynsmyndighet, domstol och andra advokatbyråer, samt företrätt såväl beställare som leverantörer i överprövningsprocesser.

Kontakt

Utmärkelser/Rankningar

Mottagare av 1:a pris i Konkurrensverkets uppsatstävling 2020