Sara Ståhl

Biträdande jurist
Sara är specialiserad på offentlig upphandling.
Hon har erfarenhet av upphandlingsjuridiska frågor från såväl perspektivet av en beställare som Konkurrensverket.

Erfarenhet

Utbildning

Språk

Sara Ståhl

Biträdande jurist
Sara är specialiserad på offentlig upphandling.
Hon har erfarenhet av upphandlingsjuridiska frågor från såväl perspektivet av en beställare som Konkurrensverket.

Kontakt