Swedish Labtech i samarbete med Bokwall Rislund Advokatbyrå bjuder in till webinar

Swedish Labtech i samarbete med Bokwall Rislund anordnar webinar på temat offentlighet och sekretess vid upphandling.

Vid offentlig upphandling är frågor om offentlighet och sekretess alltid relevanta. Som anbudsgivare är det avgörande att ha kunskap om vilka regler som gäller för att skydda sitt eget anbud och vilken information man har rätt att begära från upphandlingen. Vi att gå igenom regelverket och ge konkreta råd om vilka uppgifter som omfattas av sekretess och vad man bör tänka på när man begär att få ta del av sekretessbelagda handlingar. Dessutom kommer vi att ge tips för att öka möjligheten att få ut handlingar från vinnande anbudsgivare. Webinaret hålls av Per-Owe Arfwedson på Bokwall Rislund Advokatbyrå. Per-Owe är en specialist inom offentlig upphandling och en av de främsta experterna på området.