JUC i samarbete med Bokwall Rislund Advokatbyrå anordnar kurs i ”Granskning av utländska direktinvesteringar”

JUC i samarbete med Bokwall Rislund Advokatbyrå anordnar kurs i ”Granskning av utländska direktinvesteringar”.

Den första december i år träder en ny lag i kraft och syftar till att skydda svenska företag som bedriver verksamhet av nationellt säkerhetsintresse. Lagstiftningen är omfattande och kommer innebära att ett stort antal investeringar i svenska företag och tillgångar blir föremål för myndighetsprövning. Investerare från både tredje land samt Sverige och andra EU-länder kommer att omfattas av anmälningsskyldigheten. Dessutom kommer den ansvariga myndigheten och investerarna att möta utmaningar under den första tiden då det saknas klara definitioner av vad som utgör skyddsvärd verksamhet. Det blir viktigt att följa myndigheternas arbete med implementeringen av lagstiftningen och bedöma om den kan påverka planerade investeringar.

Läs mer om lagstiftningen och anmäl dig till kursen genom att trycka på länken nedan.

Advokat Omar El Khatib från Bokwall Rislund Advokatbyrå kommer under denna halvdagskurs berätta mer om den nya myndighetsprövningen vid investeringar i Sverige. Syftet med kursen är att få en djupare förståelse för vilka investeringar eller överlåtelser som kräver en prövning i Sverige, hur granskningen går till, vilka investeringar eller överlåtelser som riskerar ett förbud samt vad du bör tänka på för att minimera riskerna av ett potentiellt förbud eller villkorat godkännande.

Datum: 13 februari 09.00-12.00

Läs mer och anmäl dig härhttps://bit.ly/46Gnn84