Ny lag om granskning av utländska direktinvesteringar träder i kraft den 1 december, 2023

Den nya lagen innebär att investeringar i svenska företag som bedriver skyddsvärd verksamhet ska anmälas till Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP) innan de genomförs. Myndigheten har fått omfattande befogenheter att granska investeringar och om nödvändigt förbjuda dem.

Lagstiftningen pekar på ett flertal aktiviteter som kan utgöra skyddsvärd verksamhet. Det inkluderar samhällsviktiga tjänster, säkerhetskänslig verksamhet, kritiska råvaror av strategisk betydelse för Sverige, behandling av känsliga person- eller lokaliseringsuppgifter och strategisk skyddsvärda teknologier.

Följande är nämnvärt:

  • Anmälningsplikten gäller för investeringar som genomförs den 1 december 2023 eller senare.
  • Anmälningsskyldigheten omfattar investeringar från tredje land men även för investeringar från Sverige och andra EU-länder.
  • En investering får inte genomföras förrän myndigheten granskat investeringen.
  • Granskningsmyndigheten kommer att ha 25 arbetsdagar att genomföra en inledande granskning av investeringen (kan förlängas med tre till sex månader).
  • Underlåtenhet att anmäla en anmälningspliktig investeringen eller andra överträdelser av lagstiftningen kan leda till en betydande sanktionsavgift (upp till 100 miljoner kronor).

De kommande månaderna kommer att präglas av osäkerhet. Lagstiftningen som träder i kraft är omfattande och kommer innebära att ett stort antal investeringar i svenska företag och tillgångar blir föremål för myndighetsprövning. Det finns även frågor som inte besvaras av lagstiftningen. Vi väntar oss därför att relevanta myndigheter kommer att ge kontinuerlig vägledning under närmaste tiden och att det blir viktigt att följa deras arbete.  

På Bokwall Rislund följer vi detta noggrant och har tagit fram en kortare guide som ger en översiktlig beskrivning av investeringar som kan vara anmälningspliktiga och andra faktorer som kan vara relevanta i de fall det krävs en anmälan.