Välkommen att delta i webbseminarium gällande Myndighetstillsyn

Myndighetstillsyn- en praktisk genomgång

Att bli föremål för en tillsynsutredning kan få långtgående konsekvenser, vilket vi sett flera exempel på nyligen. Humana fick sitt verksamhetstillstånd återkallat av IVO och Elsäkerhetsverket beslutade om säljförbud för Easees laddbox. För att minska riskerna och kunna hantera konsekvenserna av ett tillsynsbeslut är det viktigt att som företag veta vad som gäller och vad man kan förvänta sig av en tillsynsutredning. Bokwall Rislund Advokatbyrå bjuder in dig till ett webbseminarium om myndighetstillsyn. Advokat Lina Håkansson Kjellén kommer att gå igenom hur en tillsynsutredning går till, vad man bör göra om man blir föremål för en utredning och hur man hanterar ett negativt beslut. Genomgång av relevanta regler varvas med praktiska råd.

När: 1 juni 2023, kl 09:00-10:00
Var: Teams

Välkommen med din anmälan till office@br-a.se. Efter anmälan erhålls länk till seminariet via mejl.