Vägledande rapport om ändringar av upphandlade avtal

Carl Bokwall och Lina Håkansson Kjellén har på uppdrag av Upphandlingsmyndigheten tagit fram en vägledande rapport om ändringar av upphandlade avtal. I rapporten redogörs för innebörden och omfattningen av de nya reglerna bland annat genom olika exempel på ändringar som kan anses vara tillåtna. Rapporten finns att läsa på http://www.upphandlingsmyndigheten.se/aktuellt/vagledande-rapport-om-andringar-av-upphandlade-avtal/.