Regeringen går emot Lagrådet angående begränsningar av interimistiska beslut i upphandlingsmål. Carl Bokwall och Sofia Hertz är kritiska.

Regeringen går emot lagrådet och tunga remissinstanser och föreslår att bestämmelserna om interimistiska beslut ska ”förtydligas” från och med juni 2016 – i hopp om att få bukt med problemet att besluten hindrar att flyktingboenden tas i bruk. Men är lagändringen ett förtydligande och vad blir effekterna för de leverantörer som står utanför flyktingstormens öga?

Läs Carl Bokwalls och Sofia Hertz analys på Upphandling24: http://upphandling24.se/fortydligande-eller-osakerhet-nar-domstolen-fattar-interimistiskt-beslut/