Sofia och Gabriella kommenterar kammarättens dom om uppdelning av konsultupphandlingar i olika avtal

Kammarrätten har i en färsk dom gjort det lättare att dela upp konsultupphandlingar i olika avtal genom att se till konsulternas enskilda kompetenser. Sofia Hertz och Gabriella Kiluk är kritiska till om kammarrättens beslut har stöd i gällande rätt och reder ut vilka effekterna av domen kan bli. Läs mer här: http://upphandling24.se/vad-ska-jamforas-vid-provningen-av-om-olika-kontrakt-tillhor-samma-upphandling/