Under Upphandlingskonferensen 2022 talade och modererade Lina Håkansson Kjellén, Per-Owe Arfwedson och Carl Bokwall.

Under Upphandlingskonferensen 2022 den 5-6 maj talade och modererade Lina Håkansson Kjellén, Per-Owe Arfwedson och Carl Bokwall under ett flertal seminarier som handlade om EU-domstolens dom i mål C-461/20 om leverantörsbyten, om avtalsfrågor i offentlig upphandling, om offentlighet- och sekretess och dataskydd i offentlig upphandling samt om nyheter på upphandlingsområdet.
Läs mer här; https://bit.ly/37o80HY