Tingsrätten ogillar skadeståndstalan mot Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

För att samhällets krisberedskap ska kunna få krisinformation och lägesbilder baserat på den information som inkommer via nödnumret 112, ingick Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ett avtal med SOS Alarm som sköter 112. Rapid Larmcentral överprövade tilldelningen av avtalet och stämde MSB på skadestånd för upphandlingsfel. Värmlands tingsrätt ogillade käromålet i sin helhet. Rapid Larmcentral har inte överklagat. BOKWALL RISLUND Advokatbyrå biträdde MSB.