Textilia tecknar avtal med Region Västernorrland

Efter ett positivt tilldelningsbeslut har Textilia Tvätt & Textilservice ingått avtal med Region Västernorrland avseende tillhandahållande av tvätt- och textilservice. Textilia har levererat tvätt- och textilservice till regionen under flera år och avtalet var avgörande för framtiden för Textilias tvätteri i Långsele. Den nu avslutade upphandlingen föregicks av en tidigare upphandling som fick göras om efter en framgångsrik överprövningsprocess där BOKWALL RISLUND biträdde Textilia.