Swedish Labtech i samarbete med Bokwall Rislund bjuder in till webinar

Swedish Labtech i samarbete med Bokwall Rislund anordnar webinar på temat ändrade villkor och avtalstvister.

De senaste åren har medfört nya utmaningar för många leverantörer i form av leveranssvårigheter, behov av prishöjningar, m.m. I vissa fall har det detta kunnat hanteras genom omförhandlingar, men det har också uppstått många tvister om hur avtalsvillkoren ska tillämpas. Upphandlade avtal är inget undantag, men har mött extra utmaningar eftersom utrymmet att ändra i ett upphandlat avtal är begränsat.

Advokat Lina Håkansson Kjellén från Bokwall Rislund Advokatbyrå kommer under detta webinar att belysa problematiken ur ett upphandlingsrättsligt perspektiv och ge förslag på möjliga åtgärder för att du som leverantör ska kunna hantera situationen.

Datum: 27 september kl. 08.30-09.30

Läs mer och anmäl dig härhttps://bit.ly/3OXGNgR