STHLM Brewing får provsmakningstillstånd i pilotmål

STHLM Brewing Co. AB är ett mikrobryggeri i Stockholm. Bryggeriet hade av Stockholms stad nekats stadigvarande serveringstillstånd för servering av öl vid provsmakningar i företagets lokaler. Detta beslut överklagades varvid först Förvaltningsrätten och därefter Kammarrätten i Stockholm fastslog att STHLM Brewing uppfyller kraven för att erhålla stadigvarande serveringstillstånd. Detta är första gången ett bryggeri av denna karaktär kunnat få ett provsmakningstillstånd med stöd av alkohollagen. BOKWALL RISLUND Advokatbyrå har företrätt STHLM Brewing i domstolsprocesserna.