Skräddarsydd kurs avseende bolagsjuristens roll vid offentlig upphandling

BOKWALL RISLUND har tagit fram en skräddarsydd kurs avseende bolagsjuristens roll vid offentlig upphandling. Kursen genomförs den 14 november 2019 i samarbete med VJS/Karnov. Läs mer här: https://www.vjs.se/kurser/upphandlingsratt-for-bolagsjurister?date=168487