Permobil offentliggör förvärv av Roho Group

Permobil, ett dotterbolag till Investor AB, har offentliggjort att det förvärvar amerikanska ROHO Group. ROHO är global ledare inom kroppsskydd och sittlägeshjälpmedel för användare av rullstolar. BOKWALL RISLUND Advokatbyrå har biträtt Permobil att erhålla nödvändiga internationella konkurrensgodkännanden för affären.