Per-Owe och Helena analyserar en ny dom från EU-domstolen som klargör hur mycket en anbudsgivare har rätt att få veta om hur deras anbud kommer bedömas

EU-domstolen slår fast att en anbudsgivare måste få veta vilka kriterier som kommer användas för att bedöma anbuden och hur kriterierna kommer att viktas i förhållande till varandra, men däremot inte hur bedömningen kommer ske. Per-Owe Arfwedson och Helena Selander analyserar domen.

http://upphandling24.se/det-har-har-en-anbudsgivare-ratt-att-fa-veta/