Nya delägare på BOKWALL RISLUND

BOKWALL RISLUND har glädjen att meddela att Amir Mohseni och Per-Owe Arfwedson blir nya delägare i byrån från och med 1 januari 2017.

Amir Mohseni är född och uppväxt i Iran och flyttade till Sverige när han var tio år gammal. Amir studerade juridik vid Lunds universitet där han tog sin examen 2004, med specialisering inom konkurrensrätt, ett rättsområde som han arbetat inom allt sedan dess. Efter att ha jobbat vid en ledande advokatbyrå i Stockholm, började Amir på Konkurrensverket som konkurrenssakkunnig och tjänstgjorde även inom ramen för myndighetens utbytesprogram vid EU-kommissionen. Efter en tid valde Amir att återgå till advokatverksamhet och anslöt till Olle Rislund och Carl Bokwall på deras tidigare advokatbyrå. Han var även med i det team som tillsammans med Olle och Carl etablerade BOKWALL RISLUND år 2015. Amir är en expert inom konkurrensrätt och biträder regelbundet klienter i komplexa konkurrensärenden där riskexponeringen är hög.

 

Per-Owe Arfwedson är en ledande expert inom upphandlingsrätten och rankas regelbundet som en av Sveriges främsta inom rättsområdet. Även om Per-Owe anslöt till BOKWALL RISLUND i juni 2016 är han inte en ny bekantskap för byrån då han tidigare har arbetat med flera av byråns advokater. Innan juridikstudierna på Stockholms universitet var Per-Owe verksam inom Försvarsmakten där han bland annat deltog i FN- och NATO-ledda fredsbevarande insatser. Efter notarietjänstgöring vid Södra Roslags tingsrätt har Per-Owe även varit anställd på flera ledande advokatbyråer i Sverige. Per-Owe anlitas regelbundet som föreläsare vid konferenser och seminarier samt föreläser på specialkursen i upphandlingsrätt vid Stockholms universitet.

“Det är med stor glädje och stolthet som vi tar detta steg och fördubblar vår delägarkrets från två till fyra delägare. Carl Bokwall och jag har länge arbetat med både Amir och Per-Owe och vi vet att de kommer att bidra aktivt till byråns utveckling och till att förstärka våra erbjudanden”, säger Olle Rislund, managing partner.

“Det har varit ett nöje att vara del av byråns exceptionella framgångar sedan starten, och tillsammans med mina kollegor ser jag fram emot att ytterligare bygga på vårt anseende som ledande rådgivare inom högprofilärenden inom våra rättsområden”, säger Amir Mohseni.

“Jag ser verkligen fram emot att tillsammans med mina talangfulla kollegor ytterligare utveckla byrån och möta våra klienters högt ställda förväntningar”, säger Per-Owe Arfwedson.

BOKWALL RISLUND, som etablerades för två år sedan, är en högspecialiserad advokatbyrå. Vi fokuserar helt på konkurrensrätt, upphandlingsrätt och närliggande rättsområden som präglas av förbud och sanktioner där fallhöjden är hög för företag, ägare och ledning.