Ny lag innebär att företagsöverlåtelser kan förbjudas av säkerhetsskäl

Från och med den 1 januari 2021 ska samtliga överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet i Sverige anmälas och samråd ske med Säkerhetspolisen alternativt Försvarsmakten som ytterst kan förbjuda överlåtelsen.

Den nya svenska lagstiftningen på området är en del av en pågående global trend där flertalet länder infört nationella granskningssystem för uppköp eller investeringar i bolag som bedriver verksamhet inom kritisk infrastruktur eller känsliga teknologier som kan innebära risker för ett lands säkerhet.

I länkad dokument redogörs översiktligt för de föreslagna förändringarna, samt viktiga omständigheter att ha i åtanke när det planeras för en överlåtelse.