Krönika av Per-Owe Arfwedson: Några tankar kring leverantörskännedom

Per-Owe Arfwedson diskuterar vikten av att upphandlande myndigheter överväger att vidta kontroller för att öka kunskapen om leverantörer på marknaden, vilket kan leda till uteslutning av anbud i vissa fall och till bättre upphandlingar i allmänhet. Läs mer här: http://www.karnovgroup.se/om-oss/kunskap-och-reflektioner/nagra-tankar-kring-leverantorskannedom