Läs Omar El Khatib och Petter Florwalds artikel om att den första sanktionsavgiften enligt Säkerhetsskyddslagen blev alltför hög.

Skärpningen av Säkerhetsskyddslagen börjar märkas. Flera tillsynsutredningar har inletts och Länsstyrelsen i Skåne har beslutat om en sanktionsavgift mot VA Syd på sju miljoner kronor. En förhållandevis hög avgift, skriver Omar El Khatib och Petter Florwald.

Läs artikeln här; https://inkopsradet.se/alltfor-hog-forsta-sanktionsavgift/