Konkurrensverket avslutar utredning om Discoverys klagomål mot Com Hem

Konkurrensverket har beslutat att avsluta den utredning som påbörjades med anledning av Discovery Networks klagomål mot Com Hem. I klagomålet påstod Discovery Networks att Com Hem skulle ha missbrukat en dominerande ställning i avtalsförhandlingarna med Discovery Networks. Com Hem ansåg att företaget enbart tillvaratagit sin och tv-tittarnas intressen. Konkurrensverkets beslut att avsluta utredningen innebär att Com Hem framöver kan fortsätta att agera i syfte att skydda sina och tv-tittarnas intressen.

BOKWALL RISLUND företrädde Com Hem i utredningen.