If Skadeförsäkring förvärvar Viking Räddningstjänst

Den 28 november offentliggjordes att If Skadeförsäkring slutit avtal om att förvärva Viking Räddningstjänst. Viking är ett vägassistansföretag med huvudkontor i Norge som har 320 servicestationer i ett nordiskt nätverk. Bokwall Rislund företräder If Skadeförsäkring vid Konkurrensverkets prövning av affären. För mer information, se If Skadeförsäkrings pressmeddelande.