Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd efter Sodexo AB överklagat Kammarrätten i Stockholms dom att godta Nacka kommuns uteslutning av Sodexos anbud (HFD mål nr 555-12, Kammarrätten i Stockholms mål nr 6806-14). Prövningstillstånd är meddelat i fråga om det i visst fall är förenligt med proportionalitetsprincipen att inte utvärdera en leverantörs anbud till följd av en avvikelse från förfrågningsunderlaget. BOKWALL RISLUND Advokatbyrå företräder Sodexo i målet mot Nacka kommun.