Högsta förvaltningsdomstolen godkänner förlängningsavtal om kraftig prissänkning mellan Apoteket AB och SLL

I målet (mål nr 3874-15) hade Apoteket AB:s avtalsförlängning med Stockholms läns landsting (SLL) ifrågasatts ur ett upphandlingsrättsligt perspektiv. Klagande menade att SLL inte hade rätt att förhandla fram en prissänkning i samband med avtalsförlängningen. Högsta förvaltningsdomstolen gick dock på Apoteket AB:s och SLL:s linje och kom fram till att avtalsförlängningen inte stred mot upphandlingslagstiftningen. BOKWALL RISLUND företrädde Apoteket AB.