HFD GODKÄNNER LEVERANTÖRSBYTE

Efter drygt fyra år har Högsta förvaltningsdomstolen (”HFD”) nu till slut avgjort frågan om det är möjligt att sälja separata upphandlade avtal i anledning av den ursprungliga leverantörens konkurs (mål nr 5807-19). Svaret på den frågan är ja, det är det. HFD:s dom utgör dock bara en tillämpning av det svar som EU-domstolen lämnade efter HFD:s fråga förra året, varför HFD:s dom i sig är av begränsad betydelse. Mer relevant är vad EU-domstolens dom innebär för möjligheten till leverantörsbyte i upphandlade avtal i andra situationer. Bokwall Rislunds advokater Carl Bokwall och Lina Håkansson Kjellén, som också företrädde Dustin i processen, analyserar detta här: HFD godkänner leverantörsbyte – kommentar