Gunnebo Industrier sålt till Crosby Worldwide Ltd

Segulah och minoritetsinvesterare har ingått avtal med Crosby Worldwide Limited om försäljning av 100% av aktierna i Gunnebo Industrier Holding AB. Crosby, med huvudägare KKR North America Fund XI L.P., är ett globalt, marknadsledande företag med produkter inom lyfttillbehör och förankring.

Gunnebo Industrier är en internationell verkstadskoncern som tillhandahåller produkter inom lyft- och materialhantering till en global kundbas. Bokwall Rislund har biträtt Segulah och Gunnebo Industrier med konkurrensrättslig rådgivning i affären. Mer information återfinns på Segulahs hemsida https://segulah.se/segulah-iii-l-p-och-segulah-iv-l-p-avyttrar-gunnebo-industrier/