Gasum förvärvar verksamheterna AGA Clean Energy och Nauticor Marine Bunkering från Linde

Den 13 november 2019 offentliggjordes att energibolaget Gasum förvärvar verksamheterna AGA Clean Energy och Nauticor Marine Bunkering från Linde AG. Förvärvet kommer att skapa nya förutsättningar för Gasum att stärka utvecklingen av den nordiska gasmarknaden och skapa en ny plattform från vilken Gasum kan möta den ökade efterfrågan på energilösningar med låga utsläpp från kunder inom industri, sjöfart och vägtransporter. Bokwall Rislund företräder Gasum vid Konkurrensverkets prövning.