Fyra jurister ansluter till BOKWALL RISLUND Advokatbyrå

BOKWALL RISLUND har glädjen att tillkännage att vi under sommaren har rekryterat fyra specialiserade jurister som nu alla har påbörjat sitt arbete på byrån. Dessa rekryteringar innebär att vi avsevärt förstärker vår leverans- och projektledningsförmåga i kvalificerade konkurrens- och upphandlingsärenden.

Sebastian Wiik är specialiserad inom konkurrensrätt och kommer närmast från Hannes Snellman i Helsingfors där han arbetat som associate i deras arbetsgrupp för konkurrensrätt. Sebastian har en juristexamen från Helsingfors universitet och är medlem i Finlands advokatförbund.

Sarah Granberg är specialiserad inom offentlig upphandling och har bl.a. arbetat som affärsjurist på rättsenheten på Försvarets Materielverk och kommer närmast från Chouette Advokatbyrå där hon har arbetat med tvistelösning. Sarah tog sin jur. kand. vid Stockholms universitet och har även studerat statsvetenskap och ekonomi vid University of Adelaide i Australien.

Josefine Johansson Cavalera är specialiserad inom konkurrensrätt och kommer närmast från Konkurrensverket där hon arbetat som föredragande jurist på avdelningen för konkurrenstillsyn. Josefine har en juristexamen från Uppsala universitet.

Erik Sollenberg är specialiserad inom offentlig upphandling och kommer närmast från Stavenow & Partners advokatbyrå, där han arbetat som biträdande jurist. Erik har en juristexamen från Uppsala universitet.

”Det känns fantastiskt att få förstärkning från dessa jurister. Vi har en längre tid känt av en hög efterfrågan på våra tjänster och tror även att vi genom att samla den yttersta expertisen hos oss kan växa vår marknad ytterligare. När det dessutom rör sig om mycket trevliga personer som delar vår syn på hur en advokatbyrå ska drivas känns dessa rekryteringar som en viktig milstolpe i vår utveckling” säger Olle Rislund, managing partner på BOKWALL RISLUND.

BOKWALL RISLUND är en högspecialiserad advokatbyrå. Vi fokuserar helt på konkurrensrätt, upphandlingsrätt och närliggande rättsområden som präglas av förbud och sanktioner där fallhöjden är hög för företag, ägare och ledning. I och med rekryteringarna av Sebastian, Sarah, Josefine och Erik består byrån av tretton medarbetare.