Förvaltningsrätten ger JCDecaux rätt och underkänner Uppsala kommuns koncessionsupphandling av reklamfinansierade gatumöbler.

Förvaltningsrätten ger JCDecaux rätt och underkänner Uppsala kommuns koncessionsupphandling av reklamfinansierade gatumöbler.


Kommunen ville ta ut ytterligare ersättning från koncessionshavaren än den av kommunfullmäktige fastställda taxan för reklamskyltar tillåter. Förvaltningsrätten finner att detta strider mot Avgiftslagen som reglerar på vilket sätt en kommun får ta ut ersättning för användningen av offentlig plats. Avgiftslagen tillåter inte att offentlig plats bjuds ut till högstbjudande eller att andra organ än kommunfullmäktige beslutar om vilken ersättning en kommun begär för användningen av offentlig plats. Genom att kravställningen bryter mot svensk lag är kravställningen oproportionerlig i strid med LUK – lagen om upphandling av koncessioner. Förvaltningsrätten underkänner även andra delar av utvärderingsmodellen.

Se LÄNK till dom den 7 juni 2022 i mål 4282-21. Domen har inte vunnit laga kraft. BOKWALL RISLUND är ombud för JCDecaux i målet.