Förnyat samarbete mellan BOKWALL RISLUND och Branschkansliet

Branschkansliet (www.branschkansliet.se) fungerar som knutpunkten mellan företag och samhälle för en rad olika branschföreningar. Branschkansliet är en del av Näringspunkten, ett nätverk där cirka 100 branschföreningar med omkring         5 000 medlemsföretag är anslutna. Näringspunkten är en unik mötesplats för det svenska näringslivet. Branschkansliet erbjuder medlemsföretagen marknadsstatistik, juridisk expertis och utbildning i olika aktuella ämnen.

– BOKWALL RISLUND har bistått Branschkansliet och dess medlemsorganisationer med juridisk rådgivning och utbildning inom våra specialområden, offentlig upphandling och konkurrensrätt under flera år. Vi är mycket nöjda med att Branschkansliet valt att förnya samarbetet med oss säger Per-Owe Arfwedson på BOKWALL RISLUND.

– Våra medlemsföretag har behov av högkvalitativ och handfast rådgivning kring offentliga upphandling och konkurrensrätt. BOKWALL RISLUND har under flera år uppfyllt våra högt ställda krav och det är därför extra roligt att förnya vårt goda samarbete säger Klas Elm, VD Branschkansliet.