Företagsöverlåtelser kan förbjudas av säkerhetsskäl

Enligt ett färskt lagförslag från regeringen ska samtliga överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet från och med årsskiftet anmälas till en myndighet som ytterst kan förbjuda överlåtelsen. Förutom att det innebär ytterligare en regulatorisk process att ta hänsyn till under planeringen av en överlåtelse ställer de nya reglerna stora krav på enskilda företag som avser att överlåta någon del av sin verksamhet.

 I länkad uppdatering redogör Omar El Khatib och Olle Rislund översiktligt för de föreslagna förändringarna, samt viktiga omständigheter att ha i åtanke när det planeras för en överlåtelse. Företagsöverlåtelser kan förbjudas av säkerhetsskäl – Sept 2020