EU-kommissionen godkänner statligt investeringsstöd på 250 miljoner kronor till ny flygplats i Sälen/Trysil

Riksdagen fattade redan år 2015 beslut om ett statligt investeringsstöd på 250 miljoner kronor till byggandet av en ny internationell flygplats i Sälen/Trysil. Investeringsstödet var dock villkorat av att stödet prövades och godkändes av EU-kommissionen. Idag har EU-kommissionen godkänt stödet och det står därför klart att flygplatsbygget nu kan gå vidare med full kraft. Flygplatsen öppnar för trafik år 2019.

Bokwall Rislund företrädde Scandinavian Mountain Airport AB I detta ärende.