Dustin tecknar ramavtal med Försvarsmakten/FMV

Dustin har ingått ramavtal med Försvarsmakten och FMV om bärbara och stationära datorer, skärmar samt tillbehör med ett värde på ca 100 miljoner kronor per år.  FMV:s/FM:s beslut att ingå ramavtal med Dustin överprövades av en konkurrent som angrep Dustins anbud. BOKWALL RISLUND biträdde Dustin i överprövningsmålet när förvaltningsrätten gav Dustin möjlighet att yttra sig.  Förvaltningsrätten avslog konkurrentens ansökan om överprövning. Kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen nekade prövningstillstånd.