Com Hem förvärvar Boxer-Access AB

Com Hem tecknade i juni 2016 avtal om att förvärva Boxer TV-Access AB från Teracom Boxer Group AB. Förvärvet var bland annat villkorat av godkännande av Konkurrensverket, som efter en särskild undersökning beslutade att godkänna affären utan några invändningar. BOKWALL RISLUND biträdde Com Hem vid Konkurrensverkets prövning.

För mer information se Com Hems pressrelease.