Cambio tecknar avtal om framtidens vårdinformationssystem med SUSSA Samverkan

Cambio Healthcare Systems har undertecknat ett avtal för att införa ett nytt, modernt och heltäckande digitalt vårdinformationsstöd för hälso- och sjukvården. Avtalet innebär att Cambio inför det nya vårdinformationsstödet hos regionerna Västerbotten, Västernorrland, Sörmland, Örebro och Blekinge. Ytterligare fyra regioner har option på avtalet och kan därmed avropa i ett senare skede. Totalt kan en fjärdedel av landets befolkning beröras av det nya vårdinformationsstödet. BOKWALL RISLUND biträdde Cambio i överprövningsmålet av tilldelningen till Cambio som drevs av en konkurrent till Cambio.