BOKWALL RISLUND säkrar Fortum Värmes tilldelningsbeslut i Fortum Värmes upphandling av ny fastbränslepanna

Fortum Värme har genomfört en upphandling enligt LUF av en ny fastbränslepanna i Täby som ett led i ett investeringsavtal med PC City i Täby. Tilldelningsbeslutet överprövades och BOKWALL RISLUND företrädde Fortum Värme i överprövningen som slutade med att domstolen upprätthöll Fortum Värmes tilldelningsbeslut och avslog ansökan om överprövning.