BOKWALL RISLUND medverkar i Upphandlingskonferensen 2021

Den 6/5 medverkar Lina Håkansson Kjellén, Per-Owe Arfwedson och Carl Bokwall som talare på den årliga Upphandlingskonferensen, i år digitalt via Zoom. De talar om ”Byte av leverantör och andra ändringar i upphandlade avtal”. För mer information och anmälan se följande länkar:

http://upphandlingskonferensen2021.se/

http://upphandlingskonferensen2021.se/kurs/byte-av-leverantor-och-andra-andringar-i-upphandlade-avtal/

Hoppas vi träffar många av er där!