Bokwall Rislund förstärker ytterligare inom konkurrens och upphandling

Bokwall Rislund Advokatbyrå är en av Sveriges främsta advokatbyråer inom konkurrens- och upphandlingsrätt. Vi har nu glädjen att välkomna ytterligare tre specialister till vårt team!

Omar El Khatib började den 2 september som Counsel. Omar kommer närmast från Cleary Gottlieb i Bryssel där han arbetat i 4 år. I Bryssel har Omar arbetat med konkurrensrättslig rådgivning i flertalet sektorer och hanterat några av de senaste årens mest komplexa och uppmärksammade transaktioner. Dessförinnan arbetade Omar som sakkunnig på Konkurrensverket i närmare 5 år och var projektledare i flertalet ärenden samt ansvarig för kartellfrågor. Han har en jur. kand. från Stockholms universitet och har även studerat konkurrensrätt vid King’s College i London och University of California i Berkeley. Omar är medlem i advokatsamfunden i Sverige och Kalifornien, USA. Genom tillskottet av Omar förstärks Bokwall Rislunds kompetens och kapacitet att hantera mer komplicerade konkurrensärenden, inte minst i EU-kommissionen.

Johan Behseta Sundell började den 26 augusti som biträdande jurist. Johan kommer närmast från Konkurrensverket där han arbetat som konkurrensråd på enheten för karteller och förvärv. På verket ledde han större kartellutredningar, var undersökningsledare vid platsundersökningar och förhörsledare vid efterföljande förhör. Han har tidigare arbetat på bland annat EU-domstolen, College of Europe och gjorde sin notarietjänstgöring på Förvaltningsrätten i Göteborg. Johan studerade juridik vid Lunds universitet och har en master från Raoul Wallenberg Institutet. Genom rekryteringen förstärks Bokwall Rislunds kompetens att hantera mer komplicerade konkurrensärenden.

Hampus Stefansson började den 26 augusti som biträdande jurist. Hampus är specialiserad på upphandlingsrätt och har erfarenhet som rådgivare till både beställare och leverantörer. Han kommer närmast från Advokatfirman Delphi där han har arbetat som senior associate i två år. Dessförinnan arbetade Hampus på Stavenow & Partners advokatbyrå i fem år. Hampus har en jur. kand. från Uppsala universitet och har även studerat europeisk handelsrätt vid Albert-Ludwigs-Universität i Freiburg, Tyskland. Genom tillskottet av Hampus förstärks Bokwall Rislunds kompetens inom upphandlingsjuridik.

”Vi är mycket glada och hedrade att dessa tre erfarna jurister valt att fortsätta sina karriärer hos oss. Genom dessa tillskott tar vi ett tydligt steg för att ytterligare vässa vårt erbjudande inom våra två specialistområden säger Olle Rislund, managing partner på Bokwall Rislund.”