BOKWALL RISLUND företräder IT&Telekomföretagen i branschens klagomål till Konkurrensverket avseende Hässleholms kommuns snedvridning av konkurrensen på infrastrukturmarknaden för svartfiber

IT&Telekomföretagen har anmält Hässleholms kommun till Konkurrensverket pga. att kommunen vägrar markavtal och grävtillstånd för fiber. Kommunens agerande sker för att skydda den egna fibersatsningen och utestänger konkurrensen från andra aktörer.  BOKWALL RISLUND har upprättat anmälan och företräder IT&Telekomföretagen i Konkurrensverket som nu driver ett prioriterat utredningsärende. Frågan är av principiell betydelse och kan äventyra en fungerande konkurrens på infrastrukturmarknaden för svart fiber.  IT&Telekomföretagen är en medlemsorganisation för företag inom IT- och telekomsektorn med ca 1 200 medlemsföretag som också medlemmar i Svenskt Näringsliv.