Ratos offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Semcon godkänns av de svenska och norska konkurrensmyndigheterna

Ratos offentliggjorde den 5 oktober 2022 ett rekommenderat offentligt erbjudande till aktieägarna i Semcon AB. Erbjudandet värderas till 2 800 miljoner kronor.  Aktierna i Semcon är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. Bokwall Rislund har biträtt Ratos med svensk och norsk förvärvskontroll. Se Ratos pressmeddelande för mer information.