BOKWALL RISLUND bistår Textilia i konkurrensen om Landstinget i Värmlands tvätt- och textilserviceavtal

Textilia och Landstinget i Värmland har ingått avtal om textilservice åt landstinget med ett beräknat ordervärde på ca 100 MSEK. Avtalet är både strategiskt viktigt för Textilia och en viktig pusselbit för en fortsatt livskraftig tvätterimarknad i Sverige eftersom tjänsterna tidigare hanterats av Västra Götalandsregionen via avtal som ifrågasatts enligt Konkurrenslagen och Kommunallagen.

BOKWALL RISLUND har bistått Textilia med konkurrensrättslig utredning och klagomål till Konkurrensverket samt biträde i anbudsarbetet och som ombud när en konkurrent ansökte om överprövning av upphandlingen.